Türkiye Nüfusu 2021: İllere Türkiye’nin Nüfus Sıralaması

İllere Göre Türkiye Nüfusu 2021 %50,13 erkek, %49,87 kadındır. İl Toplam Nüfus Erkek Kadın Nüfus Yüzdesi 15.462.452 7.750.836 7.711.616 18,49% 5.663.322 2.805.877 2.857.445 6,77% 4.394.694 2.187.226 2.207.468 5,26% 3.101.833 1.550.767 1.551.066 3,71% 2.548.308 1.281.943 1.266.365 3,05% 2.258.718 1.127.516 1.131.202 2,70% 2.250.020 1.118.850 1.131.170 2,69% 2.115.256 1.066.402 1.048.854 2,53% 2.101.157 1.060.820 1.040.337 2,51% 1.997.258 1.009.533 987.725 2,39% 1.868.757 933.368 935.389 2,23% 1.783.431 899.516 883.915 2,13% 1.659.320 833.146 826.174 1,98% 1.450.616 728.724 721.892 1,73% 1.421.455 712.710 708.745 1,70% 1.356.079 670.675 685.404 1,62% 1.240.285 619.765 620.520 1,48% 1.168.163 592.920 575.243 1,40% 1.149.342 585.854 563.488 1,37% 1.119.084 557.066 562.018 1,34% 1.081.065 552.587 528.478 1,29% 1.042.649 522.388 520.261 1,25% 1.040.915 518.742 522.173 1,24% 1.000.773 508.504 492.269 1,20% 888.828 443.227 445.601 1,06% 854.716 428.780 425.936 1,02% 811.901 402.224 409.677 0,97% 806.156 401.610 404.546 0,96% 761.400 380.031 381.369 0,91% 758.279 378.661 379.618 0,91% 736.912 367.399 369.513 0,88% 635.889 318.771 317.118 0,76% 632.459 318.755 313.704 0,76% 620.278 312.137 308.141 0,74% 597.861 297.311 300.550 0,72% 591.204 293.068 298.136 0,71% 587.960 291.461 296.499 0,70% 576.688 284.575 292.113 0,69% 548.556 276.776 271.780 0,66% 541.548 271.456 270.092 0,65% 537.762 279.486 258.276 0,64% 535.435 276.800 258.635 0,64% 530.126 262.590 267.536 0,63% 448.721 223.738 224.983 0,54% 440.304 218.526 221.778 0,53% 423.011 211.232 211.779 0,51% 419.095 209.257 209.838 0,50% 411.117 209.647 201.470 0,49% 407.763 205.775 201.988 0,49% 395.679 198.032 197.647 0,47% 376.377 187.264 189.113 0,45% 369.433 184.225 185.208 0,44% 362.071 181.692 180.379 0,43% 361.737 184.250 177.487 0,43% 350.994 180.982 170.012 0,42% 344.359 172.469 171.890 0,41% 335.494 167.624 167.870 0,40% 331.070 168.939 162.131 0,40% 314.802 156.340 158.462 0,38% 304.962 151.134 153.828 0,36% 284.923 147.150 137.773 0,34% 281.768 142.670 139.098 0,34% 280.514 148.967 131.547 0,34% 278.703 139.281 139.422 0,33% 276.050 138.860 137.190 0,33% 267.092 134.124 132.968 0,32% 254.919 127.829 127.090 0,30% 243.614 121.875 121.739 0,29% 243.042 119.725 123.317 0,29% 234.431 119.325 115.106 0,28% 218.717 111.190 107.527 0,26% 216.460 107.689 108.771 0,26% 201.314 103.059 98.255 0,24% 198.979 98.451 100.528 0,24% 192.428 97.065 95.363 0,23% 169.501 85.523 83.978 0,20% 142.792 72.652 70.140 0,17% 141.702 71.943 69.759 0,17% 96.161 49.811 46.350 0,12% 83.443 44.815 38.628 0,10% 81.910 42.002 39.908 0,10% Yıllara Göre Türkiye Nüfusu Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 83.614.362 41.915.985 41.698.377 83.154.997 41.721.136 41.433.861 82.003.882 41.139.980 40.863.902 80.810.525 40.535.135 40.275.390 79.814.871 40.043.650 39.771.221 78.741.053 39.511.191 39.229.862 77.695.904 38.984.302 38.711.602 76.667.864 38.473.360 38.194.504 75.627.384 37.956.168 37.671.216 74.724.269 37.532.954 37.191.315 73.722.988 37.043.182 36.679.806 72.561.312 36.462.470 36.098.842 71.517.100 35.901.154 35.615.946 70.586.256 35.376.533 35.209.723

Milliyet - 22-09-2021 17:05, Perşembe

Nüfus belirli belge veya ülkeden yaşayan insan topluluğuna denir. Türkiye nüfusa ülke sınırlarında yaşayan kişilerin toplam sayısını ifade eder. İllere göre bu sayı değişiklik göstermektedir. Ancak illere göre nüfus sıralamasında başı İstanbul çekerken ikinci sırada Ankara yer almaktadır.

İllere Göre Türkiye Nüfusu 2021

Türkiye nüfusu 2020 yılına göre toplam 83.614.362 olup 41.915.985 erkek ve 41.698.377 kadından oluşmaktadır.  Yüzde olarak ise %50,13 erkek, %49,87 kadındır.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

 

İl                   Toplam Nüfus            Erkek             Kadın      Nüfus Yüzdesi

İstanbul               15.462.452       �7.750.836       7.711.616     18,49%

Ankara                 5.663.322         �2.805.877       2.857.445     6,77%

İzmir                     4.394.694         �2.187.226       2.207.468     5,26%

Bursa                   3.101.833         �1.550.767       1.551.066     3,71%

Antalya                2.548.308         �1.281.943       1.266.365     3,05%

Adana                  2.258.718         �1.127.516       1.131.202     2,70%

Konya                  2.250.020         �1.118.850       1.131.170     2,69%

Şanlıurfa              2.115.256         �1.066.402       1.048.854     2,53%

Gaziantep            2.101.157         �1.060.820       1.040.337     2,51%

Kocaeli              �1.997.258         �1.009.533       987.725        2,39%

Mersin                 1.868.757         �933.368          935.389        2,23%

Diyarbakır            1.783.431         �899.516          883.915        2,13%

Hatay                   1.659.320         �833.146          826.174        1,98%

Manisa                 1.450.616         �728.724          721.892        1,73%

Kayseri                 1.421.455         �712.710          708.745        1,70%

Samsun                1.356.079         �670.675          685.404        1,62%

Balıkesir               1.240.285         �619.765          620.520        1,48%

Kahramanmaraş  1.168.163         �592.920          575.243        1,40%

Van                       1.149.342         �585.854          563.488        1,37%

Aydın                    1.119.084         �557.066          562.018        1,34%

Tekirdağ               1.081.065         �552.587          528.478        1,29%

Sakarya               1.042.649         �522.388          520.261        1,25%

Denizli                �1.040.915         �518.742          522.173        1,24%

Muğla                   1.000.773         �508.504          492.269        1,20%

Eskişehir            �888.828            �443.227          445.601        1,06%

Mardin                  854.716            �428.780          425.936        1,02%

Trabzon                811.901            �402.224          409.677        0,97%

Malatya                806.156            �401.610          404.546        0,96%

Ordu                     761.400            �380.031          381.369        0,91%

Erzurum               758.279            �378.661          379.618        0,91%

Afyonkarahisar     736.912            �367.399          369.513        0,88%

Sivas                  �635.889            �318.771          317.118        0,76%

Adıyaman             632.459            �318.755          313.704        0,76%

Batman                 620.278            �312.137          308.141        0,74%

Tokat                    597.861            �297.311          300.550        0,72%

Zonguldak          �591.204            �293.068          298.136        0,71%

Elazığ                   587.960            �291.461          296.499        0,70%

Kütahya              �576.688            �284.575          292.113        0,69%

Osmaniye             548.556            �276.776          271.780        0,66%

Çanakkale            541.548            �271.456          270.092        0,65%

Şırnak                �537.762            �279.486          258.276        0,64%

Ağrı                    �535.435            �276.800          258.635        0,64%

Çorum                �530.126            �262.590          267.536        0,63%

Giresun              �448.721            �223.738          224.983        0,54%

Isparta                �440.304            �218.526          221.778        0,53%

Aksaray              �423.011            �211.232          211.779        0,51%

Yozgat                  419.095            �209.257          209.838        0,50%

Muş                      411.117            �209.647          201.470        0,49%

Edirne                  407.763            �205.775          201.988        0,49%

Düzce                  395.679            �198.032          197.647        0,47%

Kastamonu          376.377            �187.264          189.113        0,45%

Uşak                    369.433            �184.225          185.208        0,44%

Niğde                   362.071            �181.692          180.379        0,43%

Kırklareli               361.737            �184.250          177.487        0,43%

Bitlis                     350.994            �180.982          170.012        0,42%

Rize                     344.359            �172.469          171.890        0,41%

Amasya               335.494            �167.624          167.870        0,40%

Siirt                    �331.070            �168.939          162.131        0,40%

Bolu                     314.802            �156.340          158.462        0,38%

Nevşehir              304.962            �151.134          153.828        0,36%

Kars                     284.923            �147.150          137.773        0,34%

Bingöl                �281.768            �142.670          139.098        0,34%

Hakkari              �280.514            �148.967          131.547        0,34%

Kırıkkale            �278.703            �139.281          139.422        0,33%

Yalova                 276.050            �138.860          137.190        0,33%

Burdur                 267.092            �134.124          132.968        0,32%

Karaman             254.919            �127.829          127.090        0,30%

Karabük            �243.614            �121.875          121.739        0,29%

Kırşehir               243.042            �119.725          123.317        0,29%

Erzincan             234.431            �119.325          115.106        0,28%

Bilecik                 218.717            �111.190          107.527        0,26%

Sinop                �216.460            �107.689          108.771        0,26%

Iğdır                  �201.314            �103.059          98.255          0,24%

Bartın                 198.979            �98.451             100.528        0,24%

Çankırı               192.428            �97.065             95.363          0,23%

Artvin                 169.501            �85.523             83.978          0,20%

Kilis                    142.792            �72.652             70.140          0,17%

Gümüşhane       141.702            �71.943             69.759          0,17%

Ardahan             96.161              �49.811             46.350          0,12%

Tunceli               83.443              �44.815             38.628          0,10%

Bayburt            �81.910              �42.002             39.908          0,10%

 

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

Yıl           Toplam Nüfus  �Erkek Nüfusu   Kadın Nüfusu

2020       �83.614.362        �41.915.985      41.698.377

2019       �83.154.997        �41.721.136      41.433.861

2018       �82.003.882        �41.139.980      40.863.902

2017       �80.810.525        �40.535.135      40.275.390

2016       �79.814.871        �40.043.650      39.771.221

2015       �78.741.053        �39.511.191      39.229.862

2014       �77.695.904        �38.984.302      38.711.602

2013       �76.667.864        �38.473.360      38.194.504

2012       �75.627.384        �37.956.168      37.671.216

2011       �74.724.269        �37.532.954      37.191.315

2010       �73.722.988        �37.043.182      36.679.806

2009       �72.561.312        �36.462.470      36.098.842

2008       �71.517.100        �35.901.154      35.615.946

2007       �70.586.256        �35.376.533      35.209.723

 

İlginizi Çekebilir

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Türkiye Nüfusu 2021: İllere Göre Türkiye’nin Nüfus Sıralaması

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

İSO Başkanı Bahçıvan: Mesleki eğitimi ilave katkılarla desteklemeliyiz

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Borsa günü yükselişle tamamladı

En Çok Okunanlar

Kılıçdaroğlu’nun adayı Prof. Özgür Demirtaş iddiası

Bakan Özer duyurdu! Eğitimde 5 yaş grubuna zorunluluk

Zincir marketler sözlü savunma yaptı: Zarar ettik

Yoksulluk sınırı 10 bin TL'nin üzerine çıktı

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım

Bu kez sevindiren haber! Benzine 25 kuruş indirim geliyor

Erdoğan Büyükelçiler krizini değerlendirdi: Taaruzdayım benim kitabımda geri adım atmak yok

TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Bir ülke bunu konuşuyor! Kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu